• Home

Natali a Curghieni

Ccu pecia e ccu saluta
sulia puntificheri
ntra chesa a nonna mia,
quanni vinia Nateli.

Chi gioia e c'alligria
ntru cori i tanta ggenta
u misi i ru Bommini
trasuti è finarmenti.
Ntuorni ntuorni u paisi
si virin'attaccheti
grillandi e lucicelli
a tutti i mpirrieti.
Ccu bbotti e ccu campeni
a gghiesia si pripera
richiamann i rivoti
a feri i tre nuveni.
Tutti i putighi mustrini
turruni e panettoni,
spumanti ccu sciuscelli
e tanti cosi bboni.
Pallini lucicanti,
puri fili arginteti
pastori, grutticelli
e nastrini doreti.
Ntri chesi u virbirizzi
a tutti i mammi vena
a r'ammasseri crustuli,
scalilli e giurgiulena.
Ch'adduri i cullurielli si spanna ppi ra via,
prisebii nziem'ar'arbiri
mi feni cumpagnia.
Vani chesa ppi chesa
tanti ciaramilleri
sunanni, assa'struggenti,
i nenij iru Nateli.
Piccheti ca s'è pressa
a tradiziona bella
i virriri i guagnuni
circher'a ninnarella.
Ccu strusci e tric trac,
i friapisci e botti
i genti a frotti fujini
ntra ghiesia a menzannotti.
Troneggia ru castielli,
para ca si cià senta
i virriri filici
i ricchi e ri pizzenti.
Chisti chi v'hei cunteti
è Nateli a Curghieni
ccu pecia e ccu saluti
agurii i r'ogni bbeni.
Agurii a tutt'u prossimi,
a chini ghè assuleti,
ar'orfani e ra veduvi
e ra tutti i maleti.
Agurii ari mpirmieri,
a chin è carcireti,
a guardii e ra pompieri,
a mierichi e surdeti.
A poviri e ra ricchi
a tutti l'emigreti
ch'a lassèri Curghieni
un si su rassigneti.
Augurii ari disabbili,
ari carabinieri,
a sinnichi e ra giunta
e ra tutti i stranieri.
Augurii a tutti i presidi,
nzignanti e direttori
e ra tutti i sturenti
ca criscini ccu lori.
Augurii a tutti i prieviti,
monichi e siculeri,
ca a leggia iru Signuri
ni feni rispitteri.
Augurii a commercianti,
tinèci contadini,
ca vinissini bbuoni
i ranci e mannarini.
Augurii a tutti l'angiuli
i ru volontariati
chi runini sullievi ari diseredeti.
E ara fina augurii
aru paisi mia
chi vussa nu Nateli
spicieli, cosi sia!

Teresa Gallina

Stampa Email